Terugbetalingsbeleid

RETOURNEREN

Als koper kan u het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kan door ons schriftelijk te verwittigen per mail op het e-mailadres info@brospirits.com. De consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit nl. steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen.

Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Bro Spirits BV:

- de vermelding van volgende drie data, nl. de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- naam en adres van de consument;
- handtekening van de consument

Stuur het product met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:  Bro Spirits BV, Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem, België.

Als u zich op dit recht wenst te beroepen, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggebracht naar Bro Spirits BV, Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem, België, op eigen kosten en op eigen risico. Om een veilige aflevering van het pakket te garanderen, adviseren wij om een verzekerde koerierdienst te gebruiken. De koper is namelijk verantwoordelijk voor de retourzending.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die specifiek voor de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending. Binnen 30 dagen zal het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u overgemaakt worden.Als u goederen terugstuurt bent u verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we u niet vergoeden. We raden u aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Verbruiksproducten

Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.